Vaihtoon meni
se miehen
mielipide
Eihän siinä
erityistä
mitään
Sehän ei vaan
sopinut
vanhoille naisille

Demokratia
Sehän ei
miehille kun
tiettyyn ikään
Miks' aina on
vanhoja naisia
enemmän paikalla

Esitin hyvin
mitä tahansa
Aina ne
vanhat naiset
sinut jyrää
Puhuvat siitä
mistä mitään
eivät ymmärrä
Tasa-arvosta

Kun eivät
muuten voi
miehiä
säädellä
Vetoavat
demokratiaan
Aina on niitä
enemmän
kokouspaikalla
Kun tullaan
tiettyyn ikään