Luinko
sen kirjan
alusta loppuun
Jaksoinko
jaanausta
Niin monta
sataa sivua
Kuitenkin
selasin sitä
monta yötä
Hyväkö
Olihan se
voittamaton
unilääkkeenä

Luinko jotain
muutakin
sinä kesänä
Luinhan minä
Se oli sitä mitä
kesäviihteeksi
Hesarin
kirjanvaihtosivulla
Oli se niin
kevyttä kepeää
Kaksi päivää
yksi yö
kuusisataa sivua

Vieläkin kuinka
mielessäni
ajatus myllertää
Uni silmään
ei vieläkään
Se oli sitä mitä
huumeeksi minä
Se oli sellainen…
valvotutti pitkään
Vain palaamalla
edelliseen
Sain aikaa nukkua yön