Hyvin voi…
hyvinvointivaltio
Hyvin voivat
hyvinvointivaltion
hyvinvoivat
Hyvinhän minäkin voin
vaikka olenkin
marginaali-ihminen
hyvinvointivaltion

Hyvää tekevät
hyvinvointivaltion
hyvinvoivat
Hyvän osan
ovat valinneet
Hyvinvointityötä
hyvin voivat
Vain hyvinvoivat
saavat harrastaa

Hyvin voin
Hyvin minäkin
hyvään voisin
huomioni kiinnittää
Hyvin paljon
kannan huolta
hyvinvointivaltion
hyvinvointipalveluista

Hyvin voivat
hyvinvointivaltion
hyvinvoivat…
Mutt harva niistä
hyvinvointivaltion
pahoinvoivista
kantaa suurta huolta
Se osa on mulle…
Kirjoitan heistä
Hyvinvointivaltiossa
marginaali-ihmisistä!