Oli hän niin
kunnollinen
Velvollisuudentuntoinen
Kuljetteli aikansa
taitavasti
Kunnosti tietä
koneellaan

Päivät pitkät
teki työtään
kyllästyttävää
Selvittyään
urakasta
Alkoi alusta
saman homman
Ikävystyttävää
totta tosiaan

Silitteli mies
tasoitteli tietä
oikoi pintaa
suoristeli
nimismiehen
kiharaa…
Oli hän niin
Koki elämänsä
pitkästyttäväksi

Ajankuluks otti
karhunkuljettaja
pitkän huikan
Karhuviinapullostaan
Se oikea on
sellaiselle juoma
joka työkseen
nimismiehen
kiharoita oikoo

Iltapäivänpuolta
vallesmanni kun kuuli
Ett retkotti
kyljellään
Sammunut karhu
tien mutkassa
Hälytti paikalle
Tohmajärven poliisin
SE hänellä hallussaan
se mitatun ennätys 5,8‰
Pankaapas
paremmaks