Sen takia
siksi…
En kysynyt
miksi
Olin tämän
elänyt
ennenkin

Älä suotta
En kysy
miksi?
Sanot ett
varmaankin
siksi
Elänyt olin
ennenkin

En selitystäs
mä tästä
kaipaa
Haluais en
Ett asiassa
loppuun
palaneessa
Sä kytöä
herättelet

Sen takia
siksi
Kysy en miksi
olen elänyt
ennenkin
Kestän kuin mies
Tappionkin siedän
Mutt sen tiedän
ainahan teitä
…tyrkyllä on