Osoittivat Pätkän
pätkätöihin
Sittemmin pääsi
lyhytkasvuinen
lyhytaikaisiin
työsuhteisiin

Välillä jakoivat
työttömyyspäivärahaa
Työmarkkinatukea
työllistäville
Välillä haki nälkäänsä
sossusta ruokalaput

Näyttääkseen rajattoman
valtansa…
Panivat Pätkän
työllisyyskoulutukseen
työpaikkahakemuksen
täyttökurssille
Kirjallisesti saamaan
suullista opetusta
Itsensä myymisen
maallisen majansa
markkinointitaidossa

Sitten kun se taas valmistui
Sopi sille hyvin
Tilapäisen sijaiseksi
Pätkä osa-aikaisesti
hyvin ja ahnaasti toki
Pätkä pätkätöitä teki

Mutt sillähän ei
pätkäkään pitkään
Hengissä almuilla pysy
Mutt hienosti eli
pirun hyvin työllistyi
työvoimatoimiston oma väki!