Kaikesta
ympärillään
tapahtuvasta
kaikesta
elämään
liittyvästä
Kiinnostunut oli

Kaikkeen
ympärillään
tapahtuvaa
Vanha mies
tarkasteli
sanoisinko
ilkikurisesti

Tiukasta
piposta
Mimosan
hipiästä
Ei tuota
moittia
voinut turilasta

Kaiken
kuulemansa
harkiten
suisti
raiteiltaan
Väänteli
rusetille

Ymmärsi
yksisilmäisiä
Kuunteli mykkiä
Näki henkistä
köyhyyttä
Sokeana joukossa
vailla merkitystä!