Sain kummeksuvia
katseita
Kun sanoin
runoja kirjoittavani
Kerroin miten
se miehen mieltä
Kun käyttää
arvoituksellista kieltä

San kummeksuvia
katseita
Kun sanoin meneväni
runoja kirjoittamaan
Kun kerroin minne.
Keiden kanssa
sain kirjoittamalla
halujani harjoitella

Eivät he...
kirjoittamattomat
Heillä ei tietoa
miten miehen on
terapeuttista
traumojaan purkaa
Elämisen tylsyydessä
arkisilla asioilla
Niillä voin ravita
apatian mielihyvää

Sain kummeksuvia
kohokulmaisia
katseita...
Rattoisasti renkutellen
loukkasin pyhien
syviä tunteita
Sanoin kirjoittavani
pitääkseni hauskaa
Saadakseni nähdä
hämmentyneitä
hurskaiden ilmeitä!