Suurin viisausko
muhii suomalaisten
mielissä
Päivittäisiä
lausuntojaan
Islamin asiaa
omakseen
tuntevalta
Jotain vikaako on
vaarin radiossa
Italiasta vastaili
Suomesta
tehtyihin kysymyksiin
Syyrian sodasta

Suuri viisausko
mielen maltti muhii
meissä suomalaisissa
Meillähän jo olis
tungosta heistä
Alemman tason
lausunnon antajista
Toinen toistaan
viisaampia lausumia
uskon omaisia
Maailmoja huojuttavista
itsetuntoisten
väittämistä

Suuri viisaus
Miksi se on
meille antanut
tarpeen
Suureen ääneen
mielipiteen
meille kuulumattomasta
Autuaita olkoot
muslimit juutalaiset
katoliset ortodoksit
anglikaanit
protestantit sionistit
ja Prälläkkäläiset
omassa uskossaan
Toinen toistaan
puhtaampia
Omassa uskossaan