Kuta vanhemmaksi
Sitä uteliaammaksi
Ympäristölleni
kiusallisemmaksi
Kaiken näen ja kuulen
Tiedon perään
Pätkän sieltä
toisen tuolta
Mieleeni kerään
Sitten piiloitan
sen käsitellyn
Kulmikkaaseen runoon
Ruostumattomalle
sen aikanaan kanttaan

Kuta vanhemmaksi
Sitä pienemmistä
sirpaleista
käsitykseni
maailman asioista
Mutt niitä olen
keräillyt matkoiltani
todella paljon
Ilman riittävää tilaa
Teen niistä liian suurta
Tila teosta mihinkään
sopimatonta

Kuta vanhemmaksi
Pätkii muisti
Katkoo kovalevy
Haukkoo happea
tupakan vaurioittamat
Hidastunut on
silmittömän vauhti
Saadakseni runon
aikanaan
Otan palan tuolta
sirun sieltä
Ilman riittävää tilaa
Vailla vähintäkään
arvostusta
Koen itseni omakuvani
imagoni
Mihinkään muottiin
sopimattomaksi