Puusepänpoika
pyhä mies
Nasaretista
Ihmeitä teki
Viidellä kalalla
kahdella leivällä
suuren joukon
ruokki ja
sananrieskalla
hyvin ravitsi
Tähteitäkin atriasta
menen kapallisen
verran

Toinenkin mies
myöhempinä
aikoina oli
Kaiken arvostelun
yläpuolella
Aikaan sai hänkin
kansanliikkeen
Hyvät oli hänelläkin
tarkoitusperät
Hyvä pois harvoilta
Onni on jaettava
kaikkien kesken
tasan.......
Jokaisella olis hyvin
ja vähän

Sellaisilla puheilla
Kallekin  hankki
aatteelleen maineen
Miten ovatkaan
hänenkin seuraajansa
sotkeneet nuo
käytännöt ja
periaatteet
Näiden miesten
aatteiden perästä
seuranneet on

kidutus kapinat ja
uskonsodat


Mutt meidän ajan
sukupolvet jo

etäämmältä ja
sivistyneemmin

Suvaitsemme
joten kuten toisiamme
Maallistuneet
kirkonmiehet ja me
valaistuneet ateistit

Kyllähän se kait
kaikille olis parasta
Uskonvapaus ja
ihmisiin oikeus
yhteiset saunavuorot
Mutt kummaltakin
vielä on seuraajilleen
voimassa se
lähetyskäsky

Luojaani kiitän ett
vanhuuttaan ovat
molempien opit
oppilaat väsähtäneet
Alun alkuaan niin
agressiiviset
Ahnauden kiilto
silmissään
jakoivat idealogista
rikkautta.....
Vatsojen täyttymisestä
Tyydyttyminen tuolla
paratiisissa toisaalla
Kunhan ensin olette
loppumattomaan
nälkäänne kuolleet
maan päällä täällä