Asioilla on
useimmiten
inhimilliset
taustat
Ihmisten
selustat ne
on monasti
sattuman varaiset

Asioihin pitää
taustat tutkien
syventyä
rauhallisesti
Ihmisistä osan
aloitus sanat
syrjään jo sysää
Kimakka ääninen
esittely ja
suun avaus

Asioilla ja
ihmisillä
turhan usein on
syy yhteys
Paraskin asia
pilaantuu kun
Hyvää tarkoittava
tunari sen
oman edun
vuoksi päälle
ahnauksissaan
paskoo

Asioitten kanssa
Kyllä minä
ne taiten
Sanovat ihmiset
minua...
itsekkääksi
Kun toisten en
anna ajatuksiani
sekoittaa
Tämä työläin
asiani
kun on minultakin
vielä....
Elämä vähän kesken