Isosti piti
pienestä
Laveasti
olemattomasta
Ainut mitä
osasin
tarkasti kuvata
Käsitys kovin
turhasta
ajan käytöstä

Varannut
aikaa
selityksille
Enhän minä
Kerroin
vain mitä
aioin
tulevaisuudessa
Menneitä
kirjoituksia
Niille en aikaani

Pienesti minä
isosta
mielelläni
Mikään ei niin
kuin
tasapäistäminen
hyvältä
En erota
En erotu
Samanlaisten
joukosta
Ikänäkö ja
huono kuulo
pälvi kalju
Sielussaan
Tuomaan mieli