Tulevalle
varaudun
kurssikutsulle
Päivittäin
laitoin sivuun
pikku setelin
Ettei mun
kuivin suin
estoisen
Tarttis vaiti olla
sillä kurssilla

Tulevaan
varaudun
Päivittäin
kirjoitan taas
Kohtuudella
käytän sitä
ajatusten
notkistamis
nestettä
Onneksi on
vanhaa varastoa
Muuten tulis
kankea runo jos
Pelkkää mustetta

Tulevaan
varaudun
Jo nyt on selvää
Lähdössä olen
Ei eukko
asettanut estettä
Mistä hitosta
lisää tätä
kirjoittamista
notkistavaa
nestettä
Asetti pirun akka
monia esteitä
Hyij olkoon
pelkkää mustetta