Kirjoitelma…
Taidolla
sellainen
pitää laatia
Kirjoitelman
pitää olla
semmoisen että
Ettei sellaisten
laatimista
voi vaatia
taidottomalta

Kirjoitelman
sen pitää
sisällöltään
olla sellainen
Ettei sen
ymmärtäminen
yksinkertaiselle
ole haasteeton
yksioikoisille

Kirjoitelman
sen pitää olla…
Ettei asiat siinä
epäselviks
loukkaukset
kenellekään josta
kenen asioita
sivuaa teksti

Pitää vain olla
nimeämättä ketään
Laitonta asiaa
vähän vaimentaa
Kunhan sen että…
asiat oikeilla nimillään
Kyllä ne sitten
vääryyden tekijät
julkisuus möyhentää