Hälläkö
ei väliä
Samako
mitä se
puheessaan
sanoo…
Ainahan
on ollut niitä
joitten puheilla
sanotaan
ei olevan
merkitystä

Sehän on
tietty…
On sillä päässään
ellei sitä
Jotain…
muuta vikaa
sanomisessa
Silläkin sanansa
vaikkei valtaa
omissakaan
asioissa…

Vielä se pakana
selvästäkin
vääntää
konkelon
Rankaisee siitä
ett joku on nähnyt
oman edun
ylikäyvän
yhteisissä
asioissa
Niissä joissa
hyvää ratkaisua
sanoi hakevansa