Tuulinen oli…
Elämänsä
paras työpaikka
Monta miestä
ennen nykyistä
viranhaltijaa
Monta oli
virkaan pyrkijää

Monta oli
viranhaltijalla
esimiestä
Kaikille heistä
olis oma
suoskki ollut
tuolilleen

Monta oli
alaista
viranhaltijalla
Kaikki he
esimiestään
paremmin olis
Hallinneet
viranhaltijan
asemaa…

Kyllä siinäkin talossa
kiehui ja kuhisi
Kunnes jossakin
yks kaks huomattiin
Ett turha oli se
hallinnonhaara
Rönsy leikattiin
Lakkautus palkalle
Sinne ne joutuivat
kateet ja tarpeettomat
toimenhaltijat…
virkaheitot…