Lupaukseni
yritin lunastaa
Mutt eihän se
tyydyttänyt
heitä
Lupauksestani
uskoivat
saavansa
minulta enemmän

Miksi minä taas
olin puhunut
sivu suuni…
Enemmän lupasin
Paljon yli
valtuuksieni
Kuinka minä
sillä lailla
kunnoton…

Tein kaikkeni
yritin parastani
Ylitin sen…
hetkiset kykyni
Kaikin keinoin
yritin
lupaukseni toteuttaa
Eihän ne siihen
valtuuteni
taitoni  riittäneet

Uskoivat että
toivoivat jotta
Odottivat ihmettä
Eihön minusta
En enää sellainen
en sanojeni 
mittainen