Miehen tunnoista
eihän niistä
Ei se ole miehekästä
Miehen illoin
tunteistansa
herkistyä

Pitää miehen naaman
petolinnulta sen
lainaks otettua
Ilme on hymytön
miehisen vakaa
Se arvostuksen takaa

Miehisen miehen
ei sen kysyä pidä
lupaa eikä tapaa
Työt on tehtävä
tapa on sama
aikain takaa, vakaa

Tehtyään sen
miehuuden kannalta
toimen tarpeellisuuden
Kuiva ärähdys
Kyljen kääntö
Sängyn pohjan narahdus

Pienen hetken päästä
täyttää makuutilan
tyytyväisen kuorsaus
Vieressään se
tyytymätön akka
Tyytymättömänä  
…akkain lailla
Miehiseen pelkistettyyn
tapaan…