Laiskistua ei
vaarin pidä
Virkkuna
täytyy olla
Hioa pitää että
terävänä
pysyis kieli
Epäilyksen pitää
kaikessa itää
Ettei höynäytetyks
tule tahtomttaan
On oltava tosi
konservatiivi
Tai tietojen ja
taitojen
ajan tasalla

Laiskistua ei
vaarin pidä
Velttous no jaa....
Se se ei vaarille
millään sovi
Vaarilla kun on
vieläkin parempaan
elämään
pyrkimys kova
Sen jos vielä
oppia voisin
Ei ne asiat aina
niinkuin soisin
Mukautua pitää
Asiat kun omalla
tavallaan
omituisesti
Toisin kuin niin
omituisesta elämästä
elävältä hymyn
haluaisin