Aamun avaukseksi
sitä
tavan omaisesti
Asetettiin
veturiksi
vanha mies
kapea raiteisille
Selväksi sille
Mitä ovat
hyvät ja huonot
tekemisen
muodot ja tavat

Aamun avauksessa
Mitä piti
iltapäivään
mennessä
valmiina olla
Piti keittiön
pöydän
runsaaksi
katettuna olla
Ettet koko päivää
Mitään
tekemättä
Pelkkä nolla

Aamun avauksesta
illan hartauteen
Torut siitä
miten syntisesti
Kiilu silmin
voi vanha mies
veittää yönsä
Kumia etsii
pyyhkiäkseen
Poistaakseen
rivin jota
vaarikaan
ei runokseen
Valmistautuessaan
taas
aamun avaukseen