Oikaisu
kaupallinen
virhe on
Silloin kun
asiakas
hyvitykses 
Enemmän
halvemmalla
kuin uskoikaan

Oikaistu
kaupallinen
virhe on
Alennuksineen
halvemmalla
että tuotteen
ostohinnan
alle myy…
Mitään siitä
ei viivan alle jää

Oikaisua vaati mies
Oikaistu oli
naapurillekin
Mutt naapuri
olikin fiksumpi mies
Laittoi vaimonsa
hoitamaan
oikaisuasiaa
Raukaisee…

Oikaisua vaati
Korjattava
kaupallinen erhe
Osa tavaroista
palautusoikeudella
Se taas ei koske
reumakerrastoa
Niillä tarkoituskin 
on miestä notkistaa…