He niin
toisista aiheista
Miksi se asioista
viehätti heitä
joka minulta
jo imperfektissä

olisivat edes
neuvoa…
kyselleet
Niistä asioista
jotka vielä
muistissani
Olisin neuvonut
vaikka muistoni
menneestä

Olisin niistä
konditionaalin
potentiaalissa
jotakin
mahdollisesti
muistanut
pluskvamperfektissä

Olisin opiksi
ehdollistanut
omat kokemukseni
vertailuksi
kertoillut
vain vähän
kaunistellusti

Totuusko
Mitä hyötyä siitä
kenellekään
En minä halua…
joutua…
yleisesti kauhistelluksi!