Tein väärän
valinnan
Puraisin vika
hedelmästä
hyvän ja pahan
tiedon puun
Minä siitä
haukkasin
aimo palan
yleissivistävästä
Pieniksi jäivät
kaikesta vain
vähän tietävän
ansiot ja tulot

Paremmin ovat
nuo palkattuja
Enemmän tietävät
kaikkein
mitä vähemmästä
Heillä on valta
jotka ytimiä
halkovat atomeista
Minä tein väärän
valinnan aikoinani
Kaikesta vähän
Tyttö ystävistäkin
pintapuolisesti

Helpottaahan se
vastuita vähän
Hankalinta se on
varmasti heillä
Luihin ja ytimiin
jotka kehuivat
tyttö ystävillään
Meillähän ei ollut
vastuuta
joukkotuhosta
Meille se syntyi
elämästä
epäselvyys
Kaikkien kielten ja
aatteiden sekoitus
Sekin jo kauan sitten

Baabelista peräisin