Kuinka helppoa
on ottaa
kykynsä käyttöön
Kun sen tiedän
mihin ja miten
kenelle haluan
kyvyistäni
antaa näytteen
Kuinka helppoa
kun sen ennalta
Tiedän mihin
haluavat kykyjäni
käyttää

Teen vain sen
Minkä varmasti
osaavani tiedän
Pelaan asioilla

niillä saleteilla
Uhka peli
Se ei kuulu näihin
ammatinvalinnan
testi tilanteisiin

Tärkeintä on se
Että tiedän mihin
nimeni kirjoittamisella
sitoudun
Kerron vain siitä
minkä tiedän
osaavani
Puhu en siitä mistä

En ole ehtinyt
hankkimaan
käytännön kokemusta

Siitä pidän huolen
Etten vaan ala
rehvastelemaan
taidoillani....
Vaikka jo olisin
kuullut kuuluvani
siihen jatkoon
päässeeseen
neljännekseen
Ei pidä rehvastella
sellaisella.....
Josta muilla ei ole
minkäänlaista
kokemusta