Tästähän ei
vaarin pitäis
Aiheesta heti
ensimmäisenä
mielestäni
nousevasta
Että sekaantuisin
siihen naapurini
tarjoamaan
aineeseen
Ohi pitäis pikaisesti
päästä
Houkutuksesta
ensimmäisenä
vastaantulevasta

Mutt senkin on
vaari
elämästään
oppinut
Pidemmän
tuomion saan
sellaisesta
harkitusta
Saman helpotuksen
tässä ja nyt
Syytteen senkin
sanan käytöstä
yleisesti tunnetusta

Tarttua ei pitäis
ensimmäiseen
Toisenkin voin
antaa tulla ja
käytön jälkeen
mennä menojaan
Kolmatta jos
Puhuvat jo
vanhasta ja seniilistä

Ikätovereitani
ylen katsottuani
Turvautuivatkos
ne akat noituuteen
Millä helvetin
konstilla ne kaikki
Painajaissa
painajaisina
Muuten niin
levollisen unia
En anna en anna en
Loitsuineen