Väkisin vääntämistä
Sääntelyä
Sanan selitystä
Eihän sitä
tuolla tavoin
leipäpappienkaan
pitäis
Sulle Mulle sulle
mulle mulle mulle
suhmuroida
Kaikkensa
koettivat
voidakseen sanoa
että ekumeeniset
veljellisesti

Väkisin vääntämistä
Kun sanoivat
Että uudelleen
järjestelyt ja
kansantahto
Ettei se olis sitä
suhmurointi
takin kääntämistä
Toki helppompaa
oli puoluepomoilla
tämän jälkeen
Vain Soinin pesän
perijöille jotakin
Mitä ei heidänkään
taidoin kuin....
Tali Ihantalassa
torjunta voitoksi

Kun ja jos vain
puolet äänestää
kansasta
Kun ja jos....
Kunnallisvaalin
tulos ei vastaa
eduskunnan
kokoonpanoa
On jo vaarinkin aika
mokomille sanoa
Hajoittakaa itsenne
Järjestäkää kansalle
Tehdä uurnilla
Uusi katumus harjoitus