Huomenissa
vaari taas
Vaaliuurnalle
käy toiseksi
parhaimmissaan
Äänioikeutensa
käyttö
Sitähän se on
itsestään selvää
vaarille ollut

Teinikunnan
vaaleista
vuodesta
viiskyt kuus
Silloin sitä vaari
ensikerran
kävin kopissa
Tarkoin jo tiesin
ketä ja mistä
blokista

Huomenna vaari
taas
Äänestämässä
vaari käy

Nyt vain en tiedä
Ketä pitäis
kenelle ääni
ja missä tarkoituksessa
Nyt on taas noita
niin samankaltaisia
puolueita ja
ehdokkaita
Vain tuota en viitsi
pyhillä arvoillani
rienaavaa
Perus suomalaista
Se kun ei edes tiedä
Vaalit kyllä...... mutt
Missä tarkoituksessa