Tämän päivää
on vaari
kuin varpaillaam
tarkkana ollut
Epäilyksellä
kaikkeen
korviini tulleeseen
Vastannut oven
paukautuksella
oven paukautukseen
Sillä lyhyt aikainen
on oltava vanhan
miehen lainan

Kulttuuri erot
Onhan ne meillä
Käyttäytymis
tavat erilaiset
Paljon on
pidäkkeellisemmät
meillä
Mutt velan maksu
velasta
Mutt minä kun en
tahdo uskoa että
Että käyttäytymis
mallin opetusta
Tarvitsee joku jolla
sukujuurensa
liki aatelisista

Tämän päivän
minä pidän
toisenlaisen
kulttuurin omaavat
varpaillaan
Kyllä sitä pitää
heidänkin lastensa
käyttäytymismallin
Olla pidäkkeellinen