Käyttäisivät edes
ulkoiluun
tämän päivän
kaikilla herkuilla
Luojan luomat
luonnon suoman
Vaarikin tästä
Kun saan seonneet
selvitettyä
Takkuinen on
harmaa parta
Emännältäni kun
Kummalla puolella
jakaus on mulla
tätä harmaata päätä

Selaavatkos
lomalaiset
vaarin sanomia
Lukisivat edes kuin
pirut Raamattua
Käyttäisivät edes
ulkoiluun
tämän päivän
Emännältä taas
pikku ilkeys
miehelle luovalle
Välihuuto kuin
ennenaikaisessa
eduskunnassa

Niin se jakaukseni
paikka
Ensin pitää sellainen
pitkin päälakea
verestävä viiva
Nirskahtaa jossain
Katkeaa juuret
irtoaa takku
Niin hiukset ne ovat
ulkopuolellani
Muut juuret ja tunto
ne ovat .....
Sattuvat niin
helvetillisesti
sisäpuoleltani
Jakausta ei pidä
päälakeeni voimalla