Suvaitsevaisuus
Ymmärrys
Joviaali asenne
Kaveruus
Päällimmäiset
tuntoni
Kalvava kateus
sitähän minussa
ei juuri ole

Itsetuntoa pitää
vanhalla olla
Suora ryhti
matala ääni ja
tarpeeksi kokoa
Yks ja sama....
Mitä ne minusta
kateet
Kunhan puhuvat

Vain kaduilla
vastaan tulevia
nuoria naisia
Ennen heitä jo
arvokkaasti
tervehdin
hyväksyvästi
nyökäten
Mutt miten nuo
uudet lasini
vanhojen akkojen
kohdalla
Läpinäkymättömiks
höyrähtävät

Suvaitsevaisuus
ymmärrys siitä
Että jokainen
vastaantolevista
arvioi minua
omista
lähtökohdistaan
Tarpeittensa mukaan
Minulla on jo
valikoiva näkö
Tartun vain ja
ainoastaan sellaiseen
kuin Rapalan täkyyn