Ajattelin sitä
sellaista
matkakirjaa
Sitten sen
havaitsin
mahdottomaksi
Ei kukaan sitä
pitäis ehdottomana
totuutena
Tarttuisivat vain
tois arvoisiin
aiheista
Hämmästelisivät
Miten monta
sadan Euron yötä
Hoitokulut ja
juomat päälle

Työaikaisten
paikkojen ja
asemien hoitamista
Pomon velvoitteet
alaisilleen
Jakaa täytyy
huomionsa kaikille
ja olla
Sillä lailla kaikkien
kanssa
tasapuolisesti
Muutenhan se sujui
turhankin hyvin

Vain jompikumpi
Työ vai olikos se
sellainen huvikumpi
Mitäs siitä
Eihän sitä yksi mies
Kaikille jos
kenellekään
ei hosuheikki riitä
Parempi kait on
Etten sittenkään
tee kirjaa

Historia siitäkin
Kun viralliset
aikajarjestykseen
leimalliset paperit
reiitän mappiin
Kukaan ei voi että
valehtelisin
Virallisesti ovat
todenneet runoilijan
varattomaksi
toistaitoiseksi ja
vaarattomaksi