Ristiriitaista
vahvatahtoisten
on eläminen
Sotaisa on
ilmapiiri
Kummallakin
oma reviiri
Jostakin vaan
kummallisesta
syystä ovat
luovia ratkaisut

Kahden keskisiä
ristiriidat
Hyvinhän se
siihen asti
Kunnes
ulkopuolisilta
hyvät neuvot
osanotto
Tiedättehän
mitä kaikkea
Kansainliitto ja
Yhdistyneet
kansakunnat
aikaan saivat

Ristiriitojaan
vahvojen
pitäis
kahdenkeskisesti
Vanhoja ovat
heikkovoimaisia
Eivät he enää
henkeä
toisiltaan
Mutt virikkeitä
ei heiltä puutu
Pysyvät pysyvät
niin virkeinä