Se ei tähtää
ei se kohtaa
järjestelmä
ihmisyyttä
Tietty tarkoitus
on sillä…
Työtä järjestelmä
ihmisille
Pinoon toiseen
hoivaavat he
sairaskertomustas

Sairas vanhus
on tuo moinen
järjestelmän loinen
Kalliiks tulee
kunta maksaa
Kuinka kauan
veronmaksaja
raataa jaksaa
Lisää tarvitsee
hoitotoimi
paljolle paperille
selailijoita…

Ottais nyt, irroittais
elämästään otteen
Lakkais…
ääneen valittamasta
Meille tämä
paras järjestelmä
On se toki
varomarkkojes’ varas
Vielä me pari johtajata…
Kollegialisesti
ehtis joku tehdä
hoitamatta jättämis
päätöksiä…